impregnace řeziva

Impregnace řeziva

Řezivo je impregnováno v máčecí vaně po dobu 20min.
Tím je dosaženo správné zatečení a nasáknutí impregnačního roztoku do materiálu.

V Naší firmě z estetického hlediska používáme impregnační roztok Hnědé barvy. Od standartní zelené impregnace se liší pouze použitým barvivem.

IMPREGNACE ŘEZIVA

za m3 bez DPH za m3 s DPH
máčením 520 Kč 629 Kč