Impregnace řeziva

Impregnace řeziva

Řezivo je impregnováno v máčecí vaně po dobu 30 min.
Tím je dosaženo správné zatečení a nasáknutí impregnačního roztoku do materiálu.

 

IMPREGNACE ŘEZIVA

za m3 bez DPH za m3 s DPH
máčením 520 Kč 629 Kč

 

V Naší firmě z estetického hlediska používáme impregnační roztok Hnědé barvy. Od standartní zelené impregnace se liší pouze použitým barvivem. Impregnační roztok je pravidelně kontrolován dodavatelem a jednou ročně je vystavován certifikát o správné impregnaci dřeva fungicidními a insekticidními přípravky dle předepsaných technologických postupů a protokolů. 

Certifikák k nahlédnutí níže.